Menü:tajekoztato

Bejelentkezés

Termékek

Riasztó csomagok
2 >
Vezetékes riasztók
3 >
Vezeték nélküli riasztók
3 >
Riasztó kiegészítők
14 >
Kábelek, vezetékek
2 >

Top termék

AMC Blade 1W

Kültéri hangfényjelző LED villogóval .
Cikkszám: 4866
12,002 Ft/db
9,450 Ft+ÁFA/db

Tippek riasztóvásárláskor

Az 5 leggyakoribb hiba, amit biztonsági rendszer vásárlásánál elkövetünk!

Rájövünk, hogy szükségünk van valamire, de a nagy hév közepette megfeledkezünk bizonyos megelőző lépésekről, amelyek kihagyásával hosszútávon is kitolhatunk magunkkal. Nézzük meg mi az 5 legfontosabb hiba például biztonságtechnikai rendszer vásárlása előtt!
2018.02.06.
Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

A Riasztó ABC elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét.

A www.riasztoabc.hu weboldalon, a vásárlás során Ön adatokat ad meg, melyek

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”)

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”) 

A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatunk a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 

A Riasztó ABC a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;

a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;

a kezelt a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;

a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;


I.          ADATKEZELŐ

 

Neve: Irodaelektronika Kereskedelmi és Szolgáltatói Betéti Társaság

Cím: 1111 Egry József utca 23, fszt.3

Cégjegyzékszám: 01-06-765421

Adatkezelő képviselője: Gáspár István

 

Adatvédelmi felelős neve: Gáspár István

Adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@biztonsagabc.hu

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: http://biztonsagabc.hu/adatvédelem

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU.) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) ás a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen szabályzat az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.


 Adatkezelő - szerepek és felelősségek

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti adatkezelőnek minősül. Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén felek egymással megállapodásban rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint az érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:

Irodaelektronika Bt. az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el: a GDPR rendelettel kapcsolatos érintetti jogok tekintetében kérések és bejelentések kezelése, valamint az adatkezelési incidenssekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

I.              ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

 

II.           ADATKEZELÉS CÉLJAI 

1.      Regisztráció a honlapon

Online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számvitelikötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

Kezelt adatok köre:

Végfelhasználói regisztráció:

kötelező: vezetéknév, keresztnév, név, felhasználónév, jelszó, telefonszám, mobilszám

Számlázási adatok:

kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, pontos cím, ország, irányítószám, helység, adószám

Szállítási adatok:

kötelező: szállítási név, telefonszám, ország, irányítószám, helység, pontos cím, e-mail cím

nem kötelező: adószám

Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva, tárolva)

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törlik. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján kötelesek megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.


Adatkezelés jogalapja: Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az,

Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapján

a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során

az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

 

2.              Kereskedelmi szolgáltatás nyújtása a természetes és jogi személyek számára

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) (pl. árubeérkezés, kiszállítás, stb.) eljuttatása.

A kezelt adatok köre: Név, Állandó lakcím, Szállítási cím, Email cím, Telefonszám, cég esetén cégadatok

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés.


3.    Kereskedelem és Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítóikkal és Gyártókkal

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) (pl árubeérkezés, kiszállítás, stb) eljuttatása. Termék, szolgáltatás beszerzése beszállítótól.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

 

4.      Facebook oldalon megadott személyes adatok:

Kommentek és üzenetek a Kamera ABC Facebook oldalon https://www.facebook.com/kameraabc/oldalon.

Adatkezelési cél: A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Közös adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

5.      Szolgáltatás (ok) nyújtása webáruházon keresztül Partnerek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) küldése, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése.  kapcsolattartó és átvevő adatok karbantartása. Visszáru, szerviz igény bejelentése.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, vásárlások, kedvencek, IP, utolsó bejelentkezés dátuma, kosár adatok (csak web).

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törlik. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.


6.      Visszáru kezelés

A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése.

A kezelt adatok köre: Név, Cím, Email cím, Telefonszám, számla, cég esetén céges adatok

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Közös adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés.

 

7.      Bizonylat kezelés bankkártyás fizetéshez

Bankkártya műveletek dokumentum kezelése

Számlák kiállítása, szállítói számlák kezelése, könyvelési előkészítése nyilvántartása, számla és áru átvételének igazolása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, adószám, bankszámlaszám, személy igazolvány szám, aláírás.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.

 

8.      Panaszok kezelése

Panaszkönyv kezelés, a Közös adatkezelők boltjában, vagy telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, alírás, cég esetén céges adatok

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

 

9.      Megrendelések átvétele/átadása

Az áru kiadása vagy átvétele során az áru átvevőjének/átadójának adatai rögzítésre kerülnek a kiadási bizonylaton vagy az ügyviteli rendszerben.  Az adatellenőrzés során adatkezelő ellenőrizhetik az áru átvevőjének vagy beszállítójának személyazonosság.

A kezelt adatok köre: Név, Fényképes Igazolvány száma, Aláírás.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - a Közös adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.


10.  Egyedi adatkezelési feladatok ellátása szoftvertámogatás során

Megrendelő által rögzített adatok lekérdezése, csoportosítása, módosítása új paraméterek mentén adatcsoportok létrehozása, bele értve adatbázison végrehajtott műveleteket, adatexportálást, lekérdezést, törlést is.

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

Adatkezelés tervezett határideje: A szoftver támogatási szolgáltatás során alkalomszerűen.

 

11.  Speciális kereskedelmi kondíciók nyilvántartása

Projekt és tender ajánlatokhoz gyártói jóváhagyás kérése

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok, cég esetén céges adatok

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig.

 

12.  Jogi kötelezettség vállalások nyilvántartása

Engedményezési szerződés, Készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása.

Adatok forrása: A Szerződött partnerek cégjegyzésre jogosultjai és a kapcsolattartói.

A kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail, Beosztás, Aláírás.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kezességet vállaló és a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.


13.  Szolgáltatás (ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára.

A kezelt adatok köre: e-mail, név.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés.

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelték az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.

 

III.             ADATFELDOLGOZÁS

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységről

 

Az Adatkezelő -az Érintettek tájékoztatása mellett- egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával Adatfeldolgozót megbízni. Az adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utastások jogszerűségéért. Az Adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak az Adatkezelő jogszerű utasításainak megfelelni, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartására.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.  

 

 

1.         A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Irodaelektronika Bt.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: 06706707831 Email cím: marketing@irodaelektronika.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a személyes adatok tárolását végzi.

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ezit Kft. Webtárhely és Szerver Szolgáltató Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 0617004030    E-mail cím: info@ezit.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

2. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Stádium Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 301-0912

Az adatfeldolgozó e-mail címe: stadiumbp@stadium.hu

 

Az Adatfeldolgozó Adatkezelő között kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

5. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Naturasoft Számlázóprogram

A számlázóprogramot üzemeltető cég megnevezése: NATURASOFT Magyarország Kft.

A számlázóprogramot üzemeltető cég székhelye: 1111 Budapest, Egry József utca 23. fszt. 3

A számlázóprogramot üzemeltető cég telefonszáma: 06-70-670-78-31

A számlázóprogramot üzemeltető cég e-mail címe: revol@naturasoft.hu

 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

 

IV.             PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő hozzájárulás alapján profilalkotást végeznek annak érdekében, hogy az igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el, e-mailben, vagy a weboldalon jelenítheti meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

 

V.                 A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

Az adatokhoz adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen Tájékoztató kivonatban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például a Közös adatkezelők rendszergazdája és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerheti a személyes adatokat.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),

 

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.VI.             AZ ÉRINTETTEK  JOGAI ÉS JOGORVOLSATI LEHETŐSÉGEI

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

a hozzájárulás visszavonásának joga

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

helyesbítéshez való jog

adatkezelés korlátozása,

törléshez való jog

tiltakozáshoz való jog

hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Közös adatkezelők Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Adatkezelők egyébként is kezel Önről), valamint a Közös adatkezelők email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük, adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg adatkezelő
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük, azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy adatkezelő visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

a következő információkról adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés céljai;

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat  adatkezelő közölte vagy közölni fogják;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az Ön azon joga, hogy kérelmezheti adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatják el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatják Önt.


Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelték;

Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

a személyes adatokat adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

a személyes adatokat az adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőt, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a közös adatkezelők részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

 Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a adatkezelő kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

VII.           LINKEK KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZOLGÁLTATÓKHOZ, KÖZÖSSÉGI MÉDIA BÖNGÉSZŐ BŐVÍTMÉNYEKHEZ

Az adatkezelő https://biztonsagabc.hu/ weblapja a Facebookra, a YouTube-ra és a g+ oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra) kattint. Amikor rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehetsz közzé.

 

VIII.       ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelők az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az adatkezelők megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.


IX.             AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottak végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettek, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy adatkezelő visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátják rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

 

XII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az adatkezelők rendelkezésére bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles vagy az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljársz) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az adatkezelők Önnel személyes kapcsolatba nem kerülnek, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és a Közös adatkezelők ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az adatkezelők mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jársz el, jogosultak vagyunk kérni a Ön meghatalmazásodat és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az adatkezelők által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13 pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közöld velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátottak Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.


XIII. SÜTIK (COOKIE) KEZELÉSE

 

A Riasztó ABC weboldala / https://www.riasztoabc.hu/index.php / sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

 

A süti (cookie) fogalma

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Mi célból használ sütiket az Adatkezelő?

weboldalunk fejlesztésére,

az Ön navigációjának megkönnyítésére weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,

információ gyűjtésére azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

célzott hirdetések elhelyezésére más weboldalakon,

böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,

a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

 

1.        Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése.


2.    Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számottartó tartalmak megismerésének érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Honlapunkon az alábbi szolgáltató hirdetési sütijeit használjuk:

Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhet el
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztat a következő linken érhető el:

https://www.facebook.com/help/cookies/


 

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázatok foglalják össze:

3.        Alapműködést biztosító sütik

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés céja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Jogos érdek

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig,

 

 

Használatot elősegítő sütik: 1évig

 


 

AVChatUserId

 

    JOURNEY_CREDITCARD

 

    chatUserId

 

    JOURNEY_PERSONALLOAN

 

    JOURNEY_VHK

 

    JSESSIONID

 

    portal_referer

 

    gdpr_level

 

 

 

 

4.                  Célzó-és hirdetési sütik

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés céja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

 

Az Ön hozzájárulása

 

Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása

 

 

Sütitől függően:

 

 

90 napig,

18 hónapig

 

vagy 1 évig

 

 

 

DoubleClick Floodlight kód

 

portalId

 

 

 

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:


 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint személyesen az Irodaelektronika Bt. székhelyén, (1111 Budapest, Egry József utca 23 fszt. 3.) vagy írásban postai  úton  (Irodaelektronika Bt. 1111. Budapest, Egry József utca fszt. 3.) vagy e-mailben (info@biztonsagabc.hu) kérelmezheti a Irodaelektronika Bt -től az   Önre   vonatkozó   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést.  Azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az  ilyen  személyes  adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

 

Az Általános Adatvédelmi   Rendeletben   meghatározott   jogai   megsértése   esetén   panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken.Panaszt    tehet    továbbá    a    Nemzeti    Adatvédelmi    és    Információszabadság    Hatóságnál    is(http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 Adatkezelőkkel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt.  A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

 

Hírlevél

Értesüljön akcióinkról elsőként! Kérjük, adja meg e-mail címét!

Tájékoztatók

Üzemeltető

  • Irodaelektronika Bt.
  • Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-765421
  • Adószám: 21971064-2-43

Kapcsolat

  • E-mail: info@riasztoabc.hu
  • Telefon: +3670-670-7831

Copyright © 2017-2020 webajanlat.hu